FAQ

Home FAQ

Na co se ptáte nejčastěji

Všeobecné

Co udává parametr krytí IP?
Obecně udává odolnost elektrospotřebiče proti vniknutí cizího tělesa (prstu, šroubováku, prachu) a vniknutí kapaliny (např. vody).

IP kód tvoří 2 cifry: první udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů, druhá stupeň krytí před vniknutím kapaliny.

Stupeň krytí nijak nezohledňuje působení agresivních prostředí. Jsou-li v prostředí instalace agresivní složky vždy s námi konzultujte vhodnost použití vybraného zařízení.

Kompletní tabulku stupňů krytí naleznete na wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Stupeň_krytí
Co je to barevná teplota?
Barevná teplota zjednodušeně udává, jak hodně bude bílé světlo z LED zabarveno do žluta, oranžova, červena nebo naopak do modra. Barevnou teplotu vyjadřujeme v Kelvinech.

barevna-teplota-mensi.jpg

V naší firmě používáme následující označení:
Teplá bílá = 2700K až 3500K
Neutrální bílá = 3500K až 4500K
Studená bílá = 4500K až 6800K

Schéma barevných teplot a více informací naleznete na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Barevná_teplota
Co je to index barevného podání (CRI)?
Index podání barev CRI - color rendering index (označován také jako Ra) slouží k hodnocení věrnosti barevného vjemu a určuje do jaké míry je spektrum umělého světla podobné spektru slunečnímu. Běžná žárovka má CRI přibližně 95, zářivky 80 a sodíkové výbojky téměř 0. Vysoké CRI je požadováno např. při práci s filmovými záběry nebo při fotografování.
Osvětlení, jehož spektrální složení se podobá slunečnímu světlu, vždy pozitivně působí na lidský zrak a celkový zdravotní stav. Velmi vhodné je jeho použití v domácnosti, v zaměstnání či ve školách, tedy všude tam, kde trávíme více času.
Požadavky na CRI stanovují i hygienické normy, které předepisují pro typové prostory určité minimální hodnoty. Všeobecně platí, že prostory s trvalým pobytem osob by měly mít osvětlení s CRI přes 80.
Další informace naleznete na:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Index_podání_barev.

LED diody

Jaké jsou základní parametry, které je třeba u LED diod sledovat?
U LED diod nás nejvíce zajímá jejich světelný tok (lm), příkon diody a s tím související účinnost (lm/W), dále také index barevného podání (CRI, resp. RA) a životnost. Dle použití LED diod jsou důležité také jejich mechanické parametry a teplotní odolnost.

Účinnosti nejlepších LED diod se v dnešní době dostávají až k hodnotám 200lm/W. Prakticky se v reálných podmínkách dostávame k účinnostem až 160lm/W.
Jaké jsou maximální provozní teploty LED diod?
Záleží vždy na typu použité LED, případně multičipu. Všeobecně platí, že nejvyšší provozní teploty dovolují LED diody CREE a čím levnější LED dioda, tím horší parametry. Je také důležité brát v potaz, že provozní teplota LED diod má zásadní vliv na jejich životnost a zárověň ovlivňuje i jejich účinnost.

Všeobecně doporučujeme chovat se dle následujících zásad:
LED diody CREE do 80°C na pouzdře LED diody
LED diody Samsung do 60°C na pouzdře LED diody
Ostatní LED diody do 50°C na pouzdře LED diody
Jaká je životnost LED diod?
Životnost LED diod se odvíjí od výrobce, typu a provozních podmínek (především teplotě LED diody při provozu). Životnost bývá udávána počtem provozních hodin do určitého poklesu svítivosti. Běžně se používá životnost LT70, která značí počet hodin svitu LED diody při zachování aspoň 70% svitu vůči původní hodnotě, tzn. maximálně 30% pokles svitu.
Není-li uvedeno jinak, uvádíme u našich produktů vždy životnost LT70.

Životnosti našich LED diod při dodržení předepsaných provozních teplot jsou běžně přes 50.000h.

LED žárovky

Co je třeba si pohlídat při výběru LED žárovky?
Při výběru LED žárovky v prvé řadě hledíme na patici, tedy na závit, do kterého LED žárovku umisťujeme (GU5,3; GU10; E27 aj.)

Dále nás zajímá světelný tok (sv. tok 100W žárovky je přibližně 1320 lm), tedy to, jakou žárovku LED žárovkou nahrazujeme. Dalšími sledovanými parametry jsou barevná teplota a vyzařovací úhel.

Vyzařovací úhel je u mnoho LED žárovek odlišný od těch klasických. Pokud chceme dosáhnout měkkého světla, měl by být tento úhel, co největší (alespoň 180°). Pokud naopak potřebujeme světlo jen v určitém směru (tzv. bodovky), postačí nám vyzařovací úhel okolo 30°.
Jsou LED žárovky stmívatelné klasickým stmívačem?
Žárovky, které prodáváme s údajem stmívatelné, fungují s většinou běžných triakových stmívačů na trhu. K problému může dojít v případě, kdy je na stmívači připojeno jen malé množství žárovek. Je to z důvodu, že triakové stmívače potřebují ke své správné funkci určitou minimální zátěž, kterou běžná žárovka dodá, ale úsporná LED žárovka ne. Vždy je třeba znát předem parametry triakového stmívače, který chcete s LED žárovkami použít.

LED pásky

Jak lze opravit vadný segment LED pásku?
U LED pásků dochází stárnutím zejména ke studeným spojům, příp. k přehřátím jednotlivých LED, které bývá obvykle způsobeno nesprávným nalepením LED pásku na chladič. Ať už je problém v jakékoli součástce na modulu, je oprava vadného modulu velice obtížná a nedoporučuje se.
Vadný LED segment je potřeba odstranit, nahradit ho novým náhradním a připojit ke zbytku pásku. Pistolovou pájkou se Vám jednoduše nepodaří odpájet jednotlivé LED a opravu pásku je potřeba svěřit odborníkům.
Jaký je rozdíl mezi napěťovými a proudovými LED pásky?
Asi stále nejznámějším typem pásků jsou napěťové LED pásky. Není-li řečeno jinak, lze se spolehnout, že je LED pásek napěťový. To znamená, že LED pásek disponujeme srážecími odpory a je uzpůsoben pro napájení zdrojem konstantního stejnosměrného napětí 12V nebo 24V. Díky tomu je napěťový LED pásek velmi univerzální.

Proudové LED pásky se snaží eliminovat ztráty na předřadných odporech u napěťového řešení tím, že se odpory nepoužívají a pro napájení se používá správně dimenzovaný zdroj konstantního proudu. Toto řešení přináší proudovým páskům větší účinnosti při menším zahřívání LED pásku jako celku. Dalším pozitivem je, že dle volby vstupního proudu můžeme ovlivňovat světelný tok a účinnost pásku. To znamená, že u proudového pásku není měrný světelný tok konstantní, ale mění se dle použitého spínaného zdroje v určitém provozním rozmezí.
Jaký je rozdíl mezi LED pásky PROFI a OPTIMUM? Co jsou to LED pásky CREE?
 1. U pásků OPTIMUM se při vývoji hledělo na maximalizaci poměru cena/světelný výkon (tok) a jejich životnost LT70 (30% pokles svitu) je 30.000 provozních hodin.
 2. Řada PROFI má dvojnásobnou životnost (60.000 provozních hodin) a přináší navíc i lepší hodnotu indexu barevného podání (CRI>80), které je u některých aplikací vyžadováno hygienickými normami. Tyto vlastnosti z pásku činí ideální produkt pro plnohodnotné osvětlení.
 3. LED pásky řady CREE jsou speciálně vyvinuté LED pásky s použitím LED diod CREE, které disponují vyššími výkony a vynikající teplotní odolností. Díky této kombinaci je možné dosahovat u pásků neskutěcných světelných toků a to až 6.300lm/m.
Jsou LED pásky s krytím IP64 vodotěsné?
LED pásky nejsou vodotěsné. LED pásky s krytím IP64 jsou ze všech úhlů chráněny proti stříkající vodě. Nicméně doporučujeme konzultovat jejich použití s našimi obchodníky. Použití LED pásku v některých specifických aplikacích, kde na pásek působí např. slaná nebo chlorovaná voda, se nedoporučuje. PVC, resp. silikon, jímž je pásek chráněn, není schopné odolávat chemicky agresivním vlivům.
Můžu napájet LED pásky střídavým proudem?
Ne. LED pásky, které nabízíme, jsou napájeny stejnosměrným proudem. Podle typu pásku (napěťový nebo proudový) je potřeba použít spínaný zdroj (adaptér), který zařídí LED pásku konstantní stejnosměrné napětí nebo proud dle typu pásku.
Lze použít LED pásky jako osvětlení v sauně?
Tuto aplikaci nemůžeme doporučit. LED pásek je potřeba účinně chladit. Pokud se LED diody na pásku přehřívají, snižuje se pak významně jejich životnost.
Lze použít LED pásky jako osvětlení v bazénu?
Tuto aplikaci nemůžeme doporučit. Vrstva PVC, resp. silikonu do které LED pásky zaléváme, nepříznivě reaguje s chlorovanou vodou a LED pásek je pak brzy potřeba nahradit novým. Osvětlení v bázenu a to i nad úrovní vodní hladiny by mělo být vždy řešeno svítidlem s dostatečným krytím IP, které zamezí působení vody a vodních par na LED diody.

Regulované soustavy LED osvětlení

Jak mám správně zapojit LED osvětlení s regulací jasu?
Mezi napájecí zdroj a LED osvětlení je potřeba zapojit stmívač. Tento stmívač bude napájen stejným zdrojem jako by bylo napájeno LED osvětlení a toto osvětlení bude připojeno k výstupu požadovaného kanálu stmívače.
Jak mám správně zapojit RGB LED osvětlení s ovládáním barev?
Při instalaci RGB osvětlení se nejčastěji používá efektový RGB ovladač, který umí ovládat jednotlivé kanály zvlášť. Zapojuje se mezi napájecí zdroj a RGB osvětlení. Efektový RGB ovladač je napájen stejným zdrojem, kterým bychom napájeli RGB osvětlení přímo a jednotlivé barevné kanály RGB osvětlení připojíme k výstupu RGB ovladače, jak je to uvedeno na přiloženém obrázku.

//
OBRÁZEK
Jak správně zapojit vícekanálový stmívač?
Vícekanálový stmívač má počet výstupů daný počtem kanálů stmívače. Maximální zátěž jednoho kanálu bývá vždy uvedena přímo na stmívači. U sestav, kde výkon LED pásku připojeného na výstup kanálu nepřesahuje maximální možnou zátěž kanálu, se LED pásek připojí přímo na výstup požadovaného stmívače. Pokud LED pásek přesahuje maximální povolený proud kanálem je třeba do sestavy připojit i zesilovače signálu, které se zapojí mezi výstup stmívače a LED pásek.
Kdy musím v osvětlovací sestavě použít zesilovače a jak je mám zapojit?
Zesilovač signálu je potřeba použít tehdy, pokud příkon LED osvětlení překračuje hodnotu maximálního výstupního výkonu na jeden kanál, případně na všechny kanály na výstupu stmívače.

Jak správně zapojit jednoduchý stmívač?
Není-li překročen maximální proud stmívače, je stmívač zapojen v sestavě přímo mezi spínaný zdroj a LED pásky. Viz. schéma při vynechání RGB zesilovačů.
Je-li překročen maximální povolený proud na výstupu stmívače, je třeba do sestavy přidat zesilovače signálu. V tomto případě se budeme řídit přímo níže uvedeným schématem.

Spínané zdroje

Mám pro napájení LED pásků použít napěťový nebo proudový spínaný zdroj?
Odpověď na tuto otázku závisí na typu použitého LED pásku.
Nabídka LED pásku je z převážné většiny tvořena napěťovými pásky na stejnosměrných 12V, resp. v menší míře na stejnosměrných 24V. Tyto LED pásky se pak napájí zdroji konstantního napětí podle požadavku pásku. Výhodou tohoto řešení je, že není potřeba řešit délku připojovaného LED pásku, ale zdroj stačí pouze dimenzovat na dostatečný výkon.
V dnešní době se ovšem objevují i LED pásky proudové, které jsou určeny pro napájení zdroji s konstantním proudem. Tyto LED pásky dosahují vyšších účinností než napěťové, ale toto je vykoupeno složitějším dimenzováním zdroje. U těchto LED pásků je třeba znát rozpětí elektrického proudu, na které má být provozován jeden modul LED pásku. Potom je možné vynásobením tohoto rozmezí počtem požadovaných modulů ("délkou LED pásku") zjistit požadavek na vstupní proud. Podle tohoto proudu jsme již pak schopni určit vhodný zdroj.
Jak vypočítám potřebný výkon zdroje?
Výkon napájecího zdroje pro běžné napěťové LED pásky vypočítáme jednoduše dle následujícího vzorce:

Délka LED pásku [m] * Příkon LED pásku [W/m] * 1,1 = Min. výkon zdroje [W]

Tímto jednoduchým výpočtem spočítáme potřebný minimální výkon zdroje. Teď již stačí zvolit zdroj nejbližšího vyššího výkonu než je výsledek.

Př.:
Chceme použít LED pásek 60/W PROFI v délce 5,2 metru a potřebujeme zvolit vhodný zdroj s krytím IP68 (řada LPH, resp. LPV). LED pásek 60/W PROFI má deklarovaný příkon 4,8W/m.

Délka LED pásku [m] * Příkon LED pásku [W/m] * 1,1 = Min. výkon zdroje [W]
5,2m * 4,8W/m * 1,1 = 27,46W

V řadě LPH a LPV má nejnižší výkon zdroj LPH-18-12 (výkon 18W). Tento zdroj nestačí, protože výkon 18W je menší než potřebných 27,46W. Další zdroj v této řadě je LPV-35-12. Tento zdroj volíme, protože 35W je již i s rezervou větší než potřebných 27,46W.
Na co si mám dát pozor při zapojení LED na proudový zdroj?
Když připojuji LED k proudovému zdroji, vždy se musím přesvědčit, zda je odpojen od sítě. V opačném případě může dojít ke zničení LED. Proudový zdroj se nesmí zapojit do sítě dříve, než jsou na výstupu připojeny osvětlovací LED, tzn. že nelze spínat výstup zdroje.
Připojené zdroje mi při spuštění vyhazují jističe.
Při používání spínaných zdrojů je třeba kvůli výskytu náběhových proudových špiček dodržovat zásady na použití správně dimenzovaných jističů. Tyto zásady doporučuje tento dokument od výrobce. Pokud je z nějakého důvodu nevhodné nebo nemožné jističe vyměnit, je možné do sestavy použít omezovač náběhového proudu.
Co je to PFC?
 1. PFC (power factor correction) - často označován jako kompenzace účiníku - je proces, který ve zkratce zajišťuje, aby zdroj odebíral výkon ve fázi se vstupním napětím a po celou dobu periody sinusovky.
 2.  
 3. Evropské směrnice dnes nařizují, aby napájecí zdroje vyšších příkonů měly účiník kompenzován a zároveň, aby tyto zdroje nezvyšovaly rušení v elektrické síti. Toto rušení nepříznivě působí např. při poslechu rádia, TV aj. Kompenzace účiníku zase snižuje ztráty el. proudu ve vodičích na vstupu zdroje.
Jak se pracuje s řídícím vstupem dimmovatelných MW zdrojů?
Společnost Mean Well produkuje speciální verze zdrojů, u kterých je možné speciálním řídícím vstupem zdroje ovládat jeho výstupní proud, a tím dosáhnout stmívání LED diody na výstupu. Jde o zdroje z řady LPF varianty D, CLG varianty B a HLG varianty B. Jako řídíci signál může sloužit rezistor (resp. potenciometr 100kΩ), 1-10V a PWM signál. Řízení zdroje funguje od minimálního zatížení 60%. Stmívání probíhá v rozmezí 10-100%. Chování zdroje v oblasti 0-10% není výrobcem definováno.
Pro řídící signál slouží vstupní kabely označené bílou (záporný vodič) a světle modrou barvou (kladný vodič).

Řídící elektronika - stmívače, RGB, DMX, DALI

Co je to PUSH-DIM vstup?
PUSH-DIM vstup některých inteligentních přijímačů umožňuje drátové připojení ovládacího prvku, typicky zvonkového spínače. Tímto spínačem je poté možné stiskem zapínat a vypínat připojenou sestavu. Dlouhým stiskem pak můžeme sestavu stmívat. Přijímač si zapamatuje poslední nastavenou intenzitu světla. Při zapnutí se tedy vždy vrátí na poslední nastavenou intenzitu.
S tímto vstupem je tedy možné používat přijímače i bez jakéhokoli dalšího dálkového ovládání.
Jaký je rozdíl mezi IR a RF dálkovým ovládáním?
RF dálkové ovládání pracuje na rádiových frekvencích (podobně jako např. mobilní telefon), kdežto IR ovladač vysílá do přijímacího zařízení neviditelný světelný paprsek v infračerveném spektru (např. TV ovladač). Hlavní rozdíl je v tom, že RF ovládání funguje bez problému přes zdi, kdežto IR ovládání většinou vyžaduje přímou viditelnost mezi vysílačem a přijímačem.
Jaký je dosah vysílačů řídící elektroniky?
RF vysílače běžně fungují na vzdálenost 10m přes zdi a na 15m ve volném prostoru. Pokud má zeď ovšem velký útlum (např. kovové konstrukce), může to být i méně. Dosah vysílače najdeme ve specifikaci jednotlivých zařízení.
Jaký je rozdíl mezi kanálem a zónou?
Pojmem zóna označujeme jeden přijímač, případně skupinu přijímačů, které ovládáme jediným signálem. Kanálem je myšlen jeden z např. 4 výstupů jednoho přijímače, na který ovšem můžeme připojit (až do výše maximálního jmenovitého proudu) více LED nebo LED pásků o stejném napájecím napětí a ovládat tak jediný přijímač více signály.

Rozhodnutí, je-li výhodnější použít vícekanálové nebo vícezónové řešení, vychází vždy ze samotné instalace.
Vícezónové řešení je vhodnější v případě, že je obtížné vést kabeláž od pouze jednoho přijímače. V této situaci pak volíme jednokanálový přijímač pro každou větev zvlášť.
Je-li naopak jednoduché vést kabeláž od jednoho přijímače do více větví, pak volíme ekonomičtější a jednodušší variantu s jediným vícekanálovým přijímačem pro více větví.
Je vždy potřeba párovat přijímače s vysílači a jak se zařízení párují?
 1. V našem sortimentu existují dvě kategorie stmívacích prvků:
 2. První kategorie stmívacích prvků skrývá pod jediným objednacím číslem zároveň vysílač i přijímač. Tyto už bývají vzájemně napárované a není možné napárování měnit. Toto znamená, že hned po zapojení sestavy spolu vše funguje. Zároveň ovšem, dojde-li k poruše přijímače nebo vysílače, je třeba nahradit obě zařízení.
 3. Druhá kategorie se skládá z inteligentních ovladačů a přijímačů, které se prodávají zvlášť a je možné je vzájemně párovat. Tato možnost přináší potřebu po zapojení sestavy napárovat ovladače s požadovanými přijímači. Nejsou-li přijímače po instalaci v dostupném místě je možné napárování provést přednostně, přijímače označit a nainstalovat na místo. Přijímače si i po odpojení vstupního napětí pamatují napárované ovladače.
 1.  
 2. U druhé kategorie se řídící elektronika páruje tak, že stiskneme tlačítko na přijímači (bývá umístěno pod krytkou na vstupní straně), poté stiskneme tlačítko ON/OFF párovaného vysílače (jednozónové vysílače), resp. tlačítko ON/OFF párované zóny vysílače (vícezónové vysílače, možnost napárování více přijímačů), efektový modul potvrdí přijetí signálu zablikáním LED, případně rozblikáním signalizační diody.
 3.  
 4. Pokud chceme zrušit všechny napárované ovladače, podržíme tlačítko na přijímači na přibližně 10s. Na jeden přijímač je možno napárovat až 8 ovladačů.
  Naopak jedním ovladačem je možno řídit neomezený počet přijímačů, které jsou momentálně v dosahu ovladače.
Jaká je výdrž baterií v dálkovém ovladači?
Záleží vždy na typu ovladače, ale většinou (při standardním používání) se pohybuje okolo 2 let díky úspornému režimu, do kterého se ovladač při nečinnosti přepíná.