Reference

Home Reference Případová studie Sportovní hala Hrotovice

Sportovní hala Hrotovice

Popis projektu

Přestavba a zlepšení kvality stávajícího osvětlení malé sportovní haly v hotelu Sport-V v Hrotovicích. Nahrazení 60ti kusů vysokotlakých rtuťových výbojek o výkonu 400W/ks.
Název projektu
Sportovní hala Hrotovice
Rok realizace
2012
Použité technologie
liniové osvětlení
Úspora za osvětlení
182 500 Kč/rok
Návratnost
2,43 roku
Montážní firma
VM Elektro

Klíčové úspory

1.
Proudové LED pásky s CREE led diodami - účinnost 100 lm/W
2.
Systém regulace umožnující nezávislé stmívání ve třech větvích
3.
Spínané zdroje Mean Well řady HLG s účinností až 93%

Řešení

Cílem projektu byl návrh řešení a dodání komponent pro nahrazení zastaralých světlených zdrojů v malé sportovní hale hotelu. Protože staré výbojky trpěly standardními neduhy této technologie (nízký index barevného podání a dlouhá doba náběhu do plné intenzity) byl součástí zadání i požadavek na minimální index barevného podání 80 a okamžitý start v plné intenzitě jasu. Cílovými hodnotami bylo dosáhnout intenzity osvětlení na tenisových kurtech přes 500lx a návratnosti investice do 3 let. Počítáno na základě dat od investora o roční spotřebě původních zdrojů světla.

Z navrhovaných variant se jako nejekonomičtější řešení pro tento prostor ukázalo liniové osvětlení založené na hliníkových profilech AL06 se 110° matnou lineární optikou. Zdrojem světla pro linie se stal proudový LED pásek 98/W CURRENT CREE, který dosahuje účinnosti i přes 100lm/W. Profily byly kvůli usnadnění přepravy a montáže rozděleny na dvoumetrové úseky. Každý úsek tedy dosahoval výkonu 100W a světelného toku 10.000lm. Pro tyto linie byla zvolena jako optimální napájecí soustava složená z nejkvalitnější řady zdrojů společnosti MEAN WELL - HLG. Jeden zdroj napájí vždy dva dvoumetrové úseky.
Pro maximalizaci úspor byl kromě použité LED technologie instalován systém regulace, který tato technologie umožňuje. Osvětlovací linie tvoří na stropě tři větve, které je možné nezávisle regulovat, podle momentálního využití sportovní haly (2 kurty, 1 kurt, úklid a údržba, ...). Pro regulaci bylo využito speciálního vstupu "tři v jednom" zdrojů řady HLG, určeného pro stmívání řídícími signály: 0-10V, PWM a potenciometrem. Tyto vstupy jsou paralélně zapojeny a přivádí vždy jedno vedení do rozvaděče ke třem generátorům PWM, které slouží jako řídící prvky pro jednotlivé linie. Ovládání je dále napojeno na recepci hotelu, odkud je možné osvětlení haly ovládat.
Díky volbě liniového řešení zůstaly po rekonstrukci zastaralé zdroje světla na místě jako záložní osvětlení a odpadly tak náklady na jejich demontáž a likvidaci. Toto nám zároveň umožnilo uskutečnit srovnávací měření obou sestav. Na hranicích tenisového kurtu dosahovalo staré osvětlení průměrné intenzity 130lx, zatímco nové LED osvětlení dosahovalo průměrně intenzit 575lx. Původní osvětlení mělo celkový výkon 25kW, zatímco nové LED osvětlení při plné intenzitě pouhých 14kW. Nové osvětlení má tedy při téměř poloviční spotřebě více něž čtyřnásobný světelný výkon. Díky systému regulace tak klesla reálná návratnost investice pod hranici 2,5 let a to vše při záruce 5 let.

Fotogalerie z realizace