Velkoobchod

Home Velkoobchod

Prodáváme ve velkém

Registrujte se a získejte automaticky slevu 10% na celý náš sortiment!

Společnost Fakturační adresa Kontaktní osoba
     
Dodací adresa
 

Otevírací doba

Po - Pá / 8:00 - 16:00

Po předchozí domluvě s Vaším obchodním zástupcem je možné zboží vydat i mimo běžnou pracovní dobu.

Osobní odběr

TRON ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY s.r.o.

Běly Pažoutové 1
624 00 Brno-Komín

Není-li stanoveno jinak, řídí se obchodní vztahy Občanským zákoníkem v platném znění.

1.
VODP a reklamační protokol

Úplná verze Všeobecných obchodních a dodacích podmínek (VODP) a reklamační protokol jsou ve formátu PDF na www.tron.cz v nabídce Ke stažení v sekci Firemní dokumenty.
Platnost od 15.10.2015.

2.
Základní pojmy použité v aktuálních VODP:

Dodavatel = TRON ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY, s.r.o., IČ: 25331205, se sídlem Běly Pažoutové 1, 624 00 Brno. Provozovna na adrese Karásek 1, 621 00 Brno.
Zákazník = podnikatel, který s Dodavatelem v rámci své podnikatelské činnosti uzavřel Smlouvu
Smlouva = kupní smlouva, smlouva o dílo nebo jiná smlouva uzavřená mezi Dodavatelem a Zákazníkem
Zboží = veškerý sortiment nabízený Dodavatelem ke koupi či zhotovení pro Zákazníka
Plnění = dodávka Zboží nebo i jiná práce Dodavatele pro Zákazníka konaná na základě Smlouvy
Kvalifikovaná nabídka = nabídka Dodavatele zpracovaná pro Zákazníka na základě požadavků s informacemi o Plnění, cenách a dodacích podmínkách

3.
Předmět koupě - zboží, plnění

Kupní Smlouva je vytvořena na základě objednávky Zákazníka a jejího přijetí Dodavatelem. Předmětem koupě je zboží, výrobek či polotovar nacházející se v běžném sortimentu Dodavatele nebo jiné plnění dle Smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Zákazníkem.

4.
Kupní cena – kvalifikovaná nabídka

Kupní cenu předmětu koupě a dodací podmínky specifikuje kvalifikovaná nabídka, která je platná po dobu 14 dní od doručení Zákazníkovi. Kvalifikovanou nabídku vypracuje Dodavatel na základě písemné nebo telefonické poptávky Zákazníka. Kupní cena je závazná pouze, pokud je sdělena elektronicky formou emailu nebo tištěnou formou z informačního systému Dodavatele.

5.
Objednávka - smlouva

Objednávku lze učinit emailovou formou na adresu: objednavky@tron.cz, resp. na emailovou adresu konkrétního obchodního zástupce Dodavatele, dále pak faxem a ve výjimečných případech telefonicky s následným potvrzením. V objednávce je zapotřebí uvádět objednací čísla zboží. Závaznou se objednávka stává odesláním potvrzení o jejím přijetí z informačního systému Dodavatele. V této fázi již nelze zaručit možnost změny objednávky. Po potvrzení objednávky se považuje smlouva mezi Zákazníkem a Dodavatelem za uzavřenou.

6.
Výrobní lhůty

Pro zakázky malého rozsahu je lhůta stanovena na minimálně 3 pracovní dny, u zakázek středního rozsahu je lhůta minimálně 5 pracovních dní a zakázky velkého rozsahu jsou řešeny individuálně na základě předchozí domluvy s výrobním oddělením Dodavatele. Lhůta počíná běžet okamžikem předání jednoznačně specifikovaného zadání a potvrzení ze strany Dodavatele, za předpokladu skladové dostupnosti všech potřebných komponent.

7.
Platební podmínky

U nových Zákazníků je vždy vyžadována platba předem popř. platba při převzetí zboží. Při dlouhodobé spolupráci poskytuje Dodavatel možnost platby na fakturu se splatností 14 dní. U zakázek velkého rozsahu nebo u projektů jsou platební podmínky stanoveny individuálně a je dohodnuta zálohová platba.

8.
Splatnost

V případě zpoždění plateb je Dodavatel oprávněn fakturovat úrok z prodlení a to ve výši 0,025% z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení. Dodavatel si vyhrazuje právo zadržet objednané zboží do doby uhrazení dlužných plateb. Platby po době splatnosti delší než 30 dní mohou být po předchozím upozornění postupovány k vymáhání.

9.
Dodací podmínky

Zboží je možné převzít osobně v sídle Dodavatele a to v pracovní dny od 8:00-16:00 hod. Pro odeslání na adresu Zákazníka jsou využívány služby dopravní společnosti PPL (běžné balíky do maximální délky 2m) a TOP TRANS (pro balíky křehké a délky nad 2m). Poštovné je účtováno na základě velikosti zakázky dle aktuálního ceníku Dodavatele.

10.
Zodpovědnost za vady

V případě vady zboží, která byla Zákazníkem řádně písemně reklamována a uznána Dodavatelem, zaručuje dle vlastní volby odstranění vady výměnou za nové zboží, opravu stávajícího zboží nebo adekvátní slevu z kupní ceny.

11.
Poskytnutí záruky

Délka záruční doby zcela závisí na typu zboží a je specifikována v aktuálním ceníku. Pokud není stanoveno jinak, platí záruční doba v délce 24 měsíců. Dodavatel ručí za kvalitu zboží a použitých technologií, ovšem neručí za vady způsobené nesprávným použitím zboží, zejména použitím v rozporu s technickými parametry.

12.
Reklamace

Reklamaci lze uplatnit pouze písemnou formou a to na základě odeslání vyplněného reklamačního protokolu, který Dodavatel na vyžádání zašle nebo jej lze najít na www.tron.cz. Je potřeba přiložit doklad o koupi popř. dodat číslo faktury. Nehledě na záruční dobu, je nutno reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu. Jestliže je vadné zboží dále používáno, reklamace nemusí být uznána.

13.
Třetí strany

V žádném případě Dodavatel nenese odpovědnost za jakékoliv vedlejší, speciální, nepřímé nebo následné škody, jakými jsou zejména ztráta na zisku, ztráta smlouvy, škoda na majetku, škoda na použití nebo za odpovědnost vůči třetím stranám.

14.
Zákaznická řešení

U výrobních zakázek vyráběných na základě zadání Zákazníka, přebírá Zákazník veškerou odpovědnost za vhodnost použití výrobků a dodržení technických parametrů nutných pro správnou funkci. Odpovědnost přechází okamžikem odsouhlasení technického řešení navrženého Dodavatelem.