Projekty

­

Svět kolem nás se rychle mění a přináší stále nové výzvy
Vše je dnes projekt
Projektově řízené činnosti mají až o 70% větší naději na úspěch (termín-rozsah-kvalita-rozpočet), než činnosti prováděné ad-hoc

Projekty - umíme
­ ­
­
LED projekt
  • Zadání a jeho upřesnění
  • Návrh řešení
  • Odsouhlasení řešení
  • Realizace
  • Uzavření a vyhodnocení

Jedná se o složitou komplexní činnost, při které je třeba podle realizačního modelu a časového harmonogramu dodržet souslednosti a časové milníky jednotlivých realizačních kroků. A to vše při optimálním čerpání zdrojů a dodržení rozpočtu a garantování výstupního rozsahu projektu a kvality.
Nedostatečná součinnost subjektů zainteresovaných do projektu, nedodržení dílčích termínů nebo podcenění změnového řízení bývá častou příčinou zbytečných zpoždění a vícenákladů.


­
TRON projektový přístup
  • Specifické projektové požadavky řešíme standardizovanými organizačními nástroji
  • Naši obchodníci jsou znalí a zkušení odborníci na řízení projektů
  • Zákazník jedná s jedinou kompetentní osobou, která celý projekt řídí
  • Protože jsou u nás veškeré řídící i výkonné činnosti soustředěny na jednom místě, zjednodušuje se komunikace mezi účastníky projektu, minimalizují se ztrátové časy, předchází se nedorozuměním a kolizím a dosahuje se hladkého průběhu projektu
  • Naše výroba je projektově orientovaná a je operativně přestavitelná na požadovaný výrobní program a má vysokou realizační propustnost

Máme pod vlastní přímou kontrolou všechny zásadní milníky LED projektu:
engineering, vývoj řešení, komponenty, jejich zpracování

­
Spolupracujte s námi